Akceptacja zdjęć w konkursie Photo Salon Kokino

W dniu 24 stycznia 2021 w konkursie Photo Salon Kokino zostały zaakceptowane dwie moje prace.