Akceptacja zdjęć w konkursie Human Photo Contest

W dniu 9 stycznia 2021 w konkursie Human Photo Contest zostały zaakceptowane dwa moje zdjęcia. (PDF)